Fondsen

SAXA invest is bezig haar portfolio van fondsen op te bouwen.

Het eerste fonds is in ontwikkeling. Per fonds worden de volgende kenmerken weergegeven:

 • jaar
 • aantal participaties
 • eigen vermogen
 • bancaire financiering
 • fondsvermogen
 • aantal en soort verhuurbare eenheden
 • jaarhuur
 • ligging
 • bijzonderheden
 • verwacht gemiddeld netto direct rendement
 • verwacht gemiddeld totaal rendement
 • internal rate of return

 

 

 

Downloads:

 • prospectus
 • financiele bijsluiter
 • overige

Zoeken