Partners

Onze partners zijn niet de bekende makelaars, adviesbureaus of institutionele beleggers. Onze belangrijkste partners zijn altijd lokaal betrokken en willen dat bij voorkeur ook blijven. Dit heeft alles te maken met het feit dat de fondsen regionaal gestructureerd zijn en wij de meerwaarde erkennen van lokaal betrokken partijen of instanties.

Lokale betrokkenheid
Het vastgoed is in Nederland gelegen en wordt hoofdzakelijk aangekocht van woningcorporaties en gemeenten. In tegenstelling tot veel andere fondsen is deelname aan het fonds niet exclusief voorbehouden aan een selecte groep van beleggers. Zo hebben inwoners en bedrijven uit de buurt, wijk of gemeente waar het vastgoed gelegen is op basis van hun lokale betrokkenheid voorrang op andere deelnemers aan het fonds, die afkomstig zijn uit andere delen van het land.

Partners
SAXA invest is ontstaan vanuit het idee om een bijdrage te leveren aan het versterken van de financiële structuur van woningcorporaties en gemeenten. Dit zijn voor SAXA invest belangrijke partners. Door het verruimen van hun liquiditeitspositie kunnen deze partners hun ambities blijvend realiseren door de verkoopopbrengsten daarvoor in te zetten. Samen met deze partners maakt SAXA invest afspraken ten aanzien van de regie over de exploitatie, verhuur of latere doorverkoop.

 

Zoeken